GATEWAY TO THAMMASAT
COMING UP
EXAM
 • รอบการสอบ
  สนามสอบ
  ช่วงวันที่รับสมัคร
  วันที่สอบ
 • 4/2559
  ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  จังหวัดเชียงใหม่
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  12/9/2559 - 18/9/2559
  9/10/2559
 • 5/2559
  ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  24/10/2559 - 30/10/2559
  19/11/2559
* กำหนดการสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง